dikar

Realizujemy prace saperskie na terenie całego kraju.

nadzór saperski

wyburzenia

niewypały

niewybuchy

rozminowanie

niewypały niewybuchy P.U.H. Dikar Dariusz Kruszyński powstało w 1990 roku.
Profesjonalne usługi saperskie na terenie całego kraju, polegające na sprawdzeniu i oczyszczeniu terenu z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, takimi jak niewypały i niewybuchy.

Zalegające niewypał i niewybuch, stwarzają poważne zagrodzenie dla realizowanych inwestycji budowlanych, a w szczególności życiu ludzi, w wielu częściach Polski. Realizujemy również prace wyburzeniowe, wszelkich obiektów budowlanych, zapewniając pełne bezpieczeństwo nad prowadzonymi pracami. Firma DIKAR jest ubezpieczona w zakresie prowadzonej działalności i posiada uprawnienia do zakupu i prac z użyciem materiałów wybuchowych nr ZK IV.5033/7/04 uzupełnione decyzją nr BZK-III 110.1.1.2011 oraz BZK-III 6333.12.2013 wydane przez Wojewodę Pomorskiego. Posiada tez decyzję nr 597/16 wydaną przez Ministra Rozwoju na przewóz MW do miejsc wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Firma posiada natowski kod podmiotu gospodarczego nr 2384 H akredytujący do prowadzenia prac saperskich rozminowania terenów poza granicami kraju.

Zatrudniamy w firmie tylko wykwalifikowanych saperów, wielokrotnie sprawdzonych podczas wykonywania różnych prac z materiałami niebezpiecznymi, takimi jak rozminowania terenu czy wyburzenia obiektów budowlanych. Posiadają uprawnienia do wykonywania prac inżynieryjnych przy użyciu bojowych środków minerskich oraz duże doświadczenie w pracach związanych z rozminowaniem terenu, zdobyte podczas pełnienia zawodowej służby wojskowej, oraz wieloletniej działalności firmy.

Dysponujemy wysoce specjalistycznym sprzętem wykrywającym typu Vallon,Whites, Fisher,Garett oraz sprzęt krajowy różnego typu, który pozwala na kompleksowe i w pełni samodzielne rozminowanie terenu. Zleceniodawcy otrzymują dokumentację powykonawczą, a prace wykonywane są solidnie i terminowo. Nasze dotychczasowe działania saperskie, zapewniły sprawne i terminowe rozminowania terenu pod budowane autostrady i drogi krajowe, wyburzenia kominów. wyburzenia kominów

Właściciel firmy Dariusz Kruszyński z wykształcenia inżynier saper od 1982 roku, po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu pracuje z materiałami wybuchowymi, co zaowocowało bogatym doświadczeniem w prowadzeniu prac z wykorzystaniem materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.
Dikar posiada bogate referencje i rekomendacje naszych klientów.

c) 2006 - 2019 dikar.pl