dikar

Realizujemy prace saperskie na terenie całego kraju.

nadzór saperski

wyburzenia

niewypały

niewybuchy

rozminowanie

ROZMINOWANIE

niewybuchy Rozminowywanie polega na wykrywaniu przedmiotów metalowych w gruncie, rozpoznaniu ich pod względem zagrożenia, a następnie podejmowaniu, wywozie i niszczeniu niewypałów i niewybuchów takich jak: miny, pociski, moździerze, amunicja, granaty itp. Nasze dotychczasowe doświadczenia i fachowość pozwalają nam zagwarantować Państwu pełne zadowolenie z wykonywanych przez firmę DIKAR prac oraz bezpieczeństwo i komfort pracy ludzi i sprzętu w oczyszczonym terenie.

rozminowanie Wszelkiego rodzaju przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego, które z uwagi na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem w razie niewłaściwego obchodzenia się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.), jak i w razie zetknięcia z wysoką temperaturą. Zaliczane są do nich w szczególności: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, pancerzownice, granaty, miny wszelkich typów, naboje artyleryjskie i karabinowe, ładunki materiałów wybuchowych, głowice wszelkich typów, czerepy pocisków oraz złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

rozminowanie Oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych, realizowane przez wyspecjalizowane patrole saperskie wyposażone w odpowiedni sprzęt i środki.

Po zakończeniu realizowanego zadania sporządzamy i przekazujemy Inwestorowi dokumentację powykonawczą wraz z zestawieniem wykrytych, podjętych i unieszkodliwionych przedmiotów niebezpiecznych, dokumentację fotograficzną i certyfikat wykonanej pracy.

REFERENCJE:

DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o.

Referencje P.P.H. DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o. Development Design Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Kopernika 25/2, poświadcza, że firma PUH Dikar Dariusz Kruszyński z siedzibą w Wicku - wykonała prace saperskie w kontrakcie "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki - Etap II ochrona umocnień brzegowych w Rowach".
Firma PUH Dikar w okresie 29 czerwca 2015 roku do 8 lipca 2015 roku wykonała przeszukanie terenu z niewypałów i niewybuchów na powierzchni 9600m2 w pasie przybrzeżnym, 18 7255 m2 w akwenie wodnym.


P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.

Referencje P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TELKAZ Sp. z o.o. zaświadcza, w firma DIKAR uczestniczyła w projekcie Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP (projekt POIŚ, oś priorytetowa, działanie 2.2). Firma P.U.H. DIKAR Dariusz Kruszyński wykonała w okresie od 15 kwietnia 2013 roku do 27 września 2013 roku oczyszczenie terenu z niewypałów i niewybuchów na powierzchni 221,05 ha w Nadleśnictwie Drygały.SKANSKA S.A.

Referencje SKANSKA S.A. SKANSKA S.A. zaświadcza, że firma PUH Dikar Dariusz Kruszyński z Lęborka zrealizowała w roku 2008 na naszą rzecz w ramach zadania:
"PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DROGI KRAJOWEJ NR 1 ODC. PRUSZCZ GDAŃSKI - PSZCZÓŁKI OD KM 19+650 DO KM 30+750" prace polegające na oczyszczeniu terenu budowy z materiałów niebezpiecznych, niewybuchów i niewypałów wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej. Powyższe prace zostały wykonane terminowo w zgodzie ze sztuką budowlaną i wymogami jakościowymi.

Wójt Gminy Iłowo - Osada

Referencje Wójt Gminy Iłowo - Osada Specjalistyczne prace związane z rozpoznaniem i oczyszczeniem terenów leśnych z niewybuchów i materiałów niebezpiecznych pochodzących z czasów II wojny światowej Urząd Gminy w Iłowie - Osadzie zlecił firmie P.U.H "Dikar" z Lęborka. Firma ta posiada specjalistyczny sprzęt, zapewnia właściwą organizację i nadzór nad prowadzonymi pracami z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Podczas oczyszczania terenu ściśle współpracowała z Powiatową Komendą Policji i Nadleśnictwem Dwukoły. Prace wykonane w 2006 roku obejmowały powierzchnię 31,16 ha terenów leśnych i zostały wykonane fachowo i w ustalonym terminie. Moim zdaniem PUH "Dikar" jest w pełni odpowiedzialnym partnerem do realizacji wszelkich prac saperskich.

HYDROWAT

Referencje HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych "HYDROWAT" Kazimierz Kowalski z siedzibą w Koninie potwierdza, że P.U.H. "DIKAR" Dariusz Kruszyński zrealizowało w okresie od 26,09,2006 roku do 04.10.2007 zadanie pod nazwą: "Oczyszczenie z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego na terenie nowobudowanego ujęcia wody w Bydgoszczy przy ul. Koronowskiej na obszarze 35,00 ha".
Zakres prac obejmował: oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na obszarze leśnym 35,00 ha, stworzenie dokumentacji powykonawczej, protokół oczyszczenia terenu.
Powierzone roboty wykonane zostały zgodnie z umową oraz z należytą starannością bez zastrzeżeń zgodnie z przedstawionymi warunkami, przy zachowaniu należytego bezpieczeństwa oraz obowiązujących norm. Fachowe i terminowe wykonanie powyższego zadania potwierdza wiarygodność firmy P.U.H. "DIKAR" i pozwala polecić ją innym Zamawiającym.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

Referencje Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu Specjalistyczne prace związane z rozpoznaniem saperskim i oczyszczeniem z niewybuchów terenów Cytadeli - największego parku Poznania Zarząd Zieleni Miejskiej zleciła firmie PUH "Dikar" z Lęborka.
Firma ta posiada specjalistyczny sprzęt, zapewnia właściwą organizację i nadzór nad prowadzonymi pracami z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa ludzi przebywających w parku i sąsiadujących obiektów. Podczas prowadzenia prac PHU "Dikar" ściśle współpracowała z Patrolem Saperskim, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.
Prace wykonane w 2002 r. obejmowały powierzchnię 6,3955 ha i zostały wykonane fachowo i w ustalonym terminie. Naszym zdaniem PUH "Dikar" jest w pełni odpowiedzialnym partnerem do realizacji wszelkich prac saperskich, wynika to z profesjonalnego wykształcenia kadry kierowniczej oraz długotrwałego doświadczenia w branży.
c) 2006 - 2019 dikar.pl