dikar

Realizujemy prace saperskie na terenie całego kraju.

nadzór saperski

wyburzenia

niewypały

niewybuchy

rozminowanie

NIEWYPAŁY I NIEWYBUCHY

Zalegające w ziemi niewypały i niewybuchy stanowią poważne zagrożenie dla rozwoju, a w szczególności życiu ludzi, w wielu częściach Polski. Czas jaki niewypał czy niewybuch leżał w ziemi, nie sprawia że stał się bezpieczniejszy, a wręcz przeciwnie, stawowi poważne zagrożenie dla ludzkiego życia. niewypały i niewybuchy Niewypały są to naboje, które nie zostały odpalone na skutek zacięcia się broni (zbyt krótka iglica, niewłaściwie ustawiony grot iglicy, za słaba sprężyna igliczna, zagłęb oko wchodzący nabój do komory nabojowej, itp.) lub usterek amunicji (zapłonnik lub spłonka osadzona zbyt głęboko, uszkodzona podczas elaboracji masa zapłonowa w zapłonniku lub spłonce, zawilgocony proch, zatkany przewód zapłonowy w łusce, itp.) niewypały i niewybuchy Niewybuchy czyli ogólnie pociski, granaty, bomby lub ładunki kruszące, w których mimo stworzonych warunków do wybuchu (uderzenie w przeszkodę, uzbrojenie zapalnika, itp.) nie nastąpiła przemiana energii potencjalnej materiału kruszącego w energię mechaniczną na skutek działania zmian chemicznych w materiale kruszącym, błędów technicznych wykonania, itp.REFERENCJE:

P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.

Referencje P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TELKAZ Sp. z o.o. zaświadcza, w firma uczestniczyła w projekcie Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP (projekt POIŚ, oś priorytetowa, działanie 2.2). Firma P.U.H. DIKAR Dariusz Kruszyński wykonała w okresie od 1 października 2012 roku do 17 grudnia 2012 roku oczyszczenie terenu z niewypałów i niewybuchów na powierzchni 149,32 ha w Nadleśnictwie Drygały.STRABAG Sp. z o.o.

Referencje STRABAG Sp. z o.o. Strabag Sp. z o.o. zaświadcza, że firma PUH Dikar Dariusz Kruszyński z Lęborka zrealizowała w roku 2008 w ramach kontraktu: "REMONT NAWIERZCHNI ZE WZMOCNIENIEM DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA ODC. ZIELIN - SUCHORZE, OD KM 28+998 DO KM 33+460" prace polegające na oczyszczeniu terenu budowy z materiałów niebezpiecznych, niewybuchów i niewypałów wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej.
Powyższe prace zostały wykonane terminowo w zgodzie ze sztuką budowlaną i wymogami jakościowymi.


SKANSKA S.A.

Referencje SKANSKA S.A. SKANSKA S.A. zaświadcza, że firma PHU Dikar Dariusz Kruszyński z Lęborka zrealizowała w roku 2008 na naszą rzecz w ramach zadania:
"BUDOWA OBWODNICY PELPLINA (droga wojewódzka nr 229)" prace polegające na oczyszczeniu terenu budowy z materiałów niebezpiecznych, niewybuchów i niewypałów wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

Powyższe prace zostały wykonane terminowo w zgodzie ze sztuką budowlaną i wymogami jakościowymi.JT Zakład Budowy Gazociągów

Referencje SKANSKA S.A. Niniejszym potwierdzamy, że w miesiącach sierpniu i wrześniu br. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DIKAR" z Lęborka rozpoznało i oczyściło z materiałów niebezpiecznych trasę budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 relacji Gacki - Pińczów długości 10,3 km.
Niniejszym listem wyrażamy nasze pełne zadowolenie ze współpracy z profesjonalną ekipą firmy "DIKAR". Prace wykonane zostały zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej i zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu zadań. Realizacja prac uzyskała pozytywną opinię służb nadzoru inwestycyjnego.ZDM Poznań

Referencje ZDM Poznań Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zlecił specjalistyczne prace związane z sprawdzeniem i oczyszczeniem ul. Śliskiej z niewybuchów i niewypałów firmie PUH "DIKAR" z Lęborka. Przedsiębiorstwo to posiada specjalistyczny sprzęt do prac związanych z wykrywaniem niewybuchów, zapewnia właściwą organizację i nadzór nad prowadzonymi pracami z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa przechodniów i sąsiednich obiektów. Podczas prowadzenia prac firma ściśle współpracowała z Komisariatem Policji i Patrolem Saperskim.
Prace zostały wykonane fachowo i w ustalonym terminie. Naszym zdaniem PUH "DIKAR" jest w pełni odpowiedzialnym partnerem do realizacji wszelkich prac saperskich, wynika to z profesjonalnego wykształcenia kadry kierowniczej oraz długotrwałego doświadczenia w branży.
c) 2006 - 2019 dikar.pl