dikar

Realizujemy prace saperskie na terenie całego kraju.

nadzór saperski

wyburzenia

niewypały

niewybuchy

rozminowanie

NADZÓR SAPERSKI

nadzór saperski Nadzór saperski polega na nieustannej obecności naszej firmy na terenie budowy, nadzorując przebieg prac budowlanych. Do naszych zadań należy wykrycie przedmiotów niebezpiecznych w gruncie, podejmowaniu i wywozie celem zniszczenia. Przedmioty niebezpieczne są to wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały) pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mają właściwości łatwopalne, żrące, trujące, względnie znajdujące się w stanie sprężenia (skroplenia), grożą niebezpieczeństwem w przypadku manipulowania (rzucania, rozkręcania), jak również zetknięcia się z powietrzem lub wysoką temperaturą. nadzór saperski Zalicza się do nich: płyn łatwopalny, żrący i trujący, albo też jego pozostałości w beczkach lub pojemnikach, zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki substancji lub materiałów w aparaturze laboratoryjnej, a także materiały o szkodliwych i niebezpiecznych właściwościach. Nasze dotychczasowe doświadczenia i fachowość pozwalają nam zagwarantować Państwu pełne zadowolenie z wykonywanych przez firmę DIKAR prac oraz bezpieczeństwo i komfort pracy ludzi i sprzętu.

REFERENCJE:

P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.

Referencje P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o. Nadleśnictwo Borne Sulinowo poświadcza, że firma DIKAR Dariusz Kruszyński, ul. Bursztynowa 1 , 84-352 Wicko wykonywała prace z zakresu projektu: ,,Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP", współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jako Podwykonawca firmy P.P.H. TELKM Sp. z o.o..
Prace zostały wykonane w sposób należyty na następujących oddziałach: 81 (pow. 28,46 ha), 43 (pow. 15,10 ha), 83 (pow. 37,15 ha), 84 (pow. 38,78 ha), 42 (17,07 ha) w terminie od 08.08.2014r. do 29.09.2015 roku.

Nadleśnictwo Koszęcin

Referencje Nadleśnictwo Koszęcin Firma PHU DIKAR Dariusz Kruszyński ul. Bursztynowa 1, 84-352 Wicko była zatrudniona w Nadleśnictwie Koszęcin jako Jednostka Nadzorująca Prawidłowość Wykonanych Prac podczas prowadzenia oczyszczania saperskiego w Leśnictwie Kalina na pow. 178,20 ha w okresie 12.06.2012 do 07.09.2012 r. w ramach projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP."CONSTRUCTIVE PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.

Referencje CONSTRUCTIVE PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O. Potwierdzamy, ze w miesiącu kwietniu 2011r. firma P.U.H."DIKAR" wykołata na nasze zlecenie prace saperskie na powierzchni 130.500 m2 obszaru położonego przy ulicy Kontenerowej w Gdańsku. Jest to powierzchnia pod planowaną budowę Pomorskiego Centrum Logistycznego, którego inwestorem jest firma Goodman Poland. Prace saperskie obejmowały:
- sprawdzenie (przy zastosowaniu georadaru) obszaru do głębokości 6 m w aspekcie występowania niewybuchów i niewypałów,
- usunięcie i zniszczenie znalezionych niewybuchów i niewypałów.
Prace zakończone raportem oraz wydaniem certyfikatu czystości obszaru przeprowadzono rzetelnie i terminowo.

SKANSKA S.A.

Referencje SKANSKA S.A. SKANSKA S.A. zaświadcza, że firma PUH Dikar Dariusz Kruszyński z Lęborka w związku z realizowaniem w roku 2009 budowy Autostrady A1 na odcinku od Nowych Marzów do Czerniewie (62km) wykonała prace związane z rozpoznaniem i oczyszczeniem terenu z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego o powierzchni 195,47 ha. Powyższe roboty zostały wykonane z należytą starannością i narzuconym terminie.
Firma ta posiada specjalistyczny sprzęt, zapewnia właściwą organizację i nadzór nad prowadzonymi pracami z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa ludzi przybywających w obrębie prac. Podczas oczyszczania terenu ściśle współpracowała z Powiatową Komendą Policji i innymi służbami ratowniczymi.
Naszym zdaniem PUH Dikar jest w pełni odpowiedzialnym partnerem do realizacji wszelkich prac saperskich, wynika to z profesjonalnego wykształcenia kadry kierowniczej oraz długotrwałego doświadczenia w branży.


SKANSKA S.A.

Referencje SKANSKA S.A. SKANSKA S.A. zaświadcza, że firma PHU Dikar Dariusz Kruszyński z Lęborka zrealizowała w roku 2008 na naszą rzecz w ramach zadania:
"REMONT NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 20 ODC. KŁOBUCZYNO - EGIERTOWO KM 271+000 DO 281+500" prace polegające na oczyszczeniu terenu budowy z materiałów niebezpiecznych, niewybuchów i niewypałów wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

Powyższe prace zostały wykonane terminowo w zgodzie ze sztuką budowlaną i wymogami jakościowymi.


PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A.

Referencje PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański jako Generalny Wykonawca, udziela referencji dla Firmy PUH "DIKAR" - Dariusz Kruszyński Lębork, jako Podwykonawcy zadania pn.:
"Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 odc. pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Rzemieślniczą i Szkolną w m. Czersk km około 277+645,6 do km około 278+230,2".
W ramach w/w zadania wykonano następujące roboty:
1. Sprawdzenie i oczyszczenie z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wskazanego terenu o powierzchni około 1,75 ha
2. Pełnienie nadzoru saperskiego podczas wykonywania robót ziemnych na głębokościach większych niż 1,0 m w wymiarze około 100r-g.
Jakość wykonanych robót nie budzi zastrzeżeń. Prace zostały wykonane z należytą starannością, profesjonalnie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu, przy właściwej organizacji pracy.
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański zaświadcza, że PUH "DIKAR" - Dariusz Kruszyński Lębork jest solidnym i kompetentnym partnerem przy realizacji tego typu robót, co pozwala na rekomendowanie tej firmy innym zleceniodawcom.


BUG Gazobudowa Sp. z o.o.

Referencje BUG Gazobudowa Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "DIKAR" Dariusz Kruszyński, wykonało na rzecz BUG Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu, prace związane z rozpoznawaniem i oczyszczaniem z niewypałów i materiałów niebezpiecznych, następujących tras pod budowę gazociągów: Szonów - Głuchołazy, Kostrzyń - Zielin, Włocławek - Gdynia, Zdzieszowice - Rozwadza, Przyłęg - Paproć.
Prace wykonane zostały terminowo, w sposób profesjonalny, gwarantujący bezpieczeństwo trasy. Współpracę z Przedsiębiorstwem "DIKAR" oceniamy dobrze i polecamy jako rzetelnego partnera


Urząd Miasta Torunia

Referencje Urząd Miasta Torunia Niniejszym oświadczam, że Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "DIKAR" z siedzibą w Lęborku, wykonując na zlecenie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, nadzór saperski nad ziemnymi pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, dało się poznać jako firma solidna, realizująca prace terminowo i z dużą starannością. Teren objęty pracami obejmował obszar ponad 50 ha.
c) 2006 - 2019 dikar.pl